Publicerat: / Cirton- tänker

Rubrik*

Jag trodde det var den hemliga ingången
till världarnas hemligheter.
Jag fann bara vägen till det stora livet
som vi alla skriker efter.
Jag tänker visa mina sönderklippta vingar
följ med mig.

Cirton

Jag dansar som en idiot och hoppas att du ser när jag hoppar upp och ner. Jag dansar som en idiot..